Общите значения на домовете за повечето от системите са:

1. Определя основната ориентация през живота. Показва външността и личните качества на човек, видими за околния свят. Показва още отношението на човек към себе си и реакцията му към обкръжаващата го действителност. Комбинира се с мирогледа и проявата на Слънчевия знак и формира Егото. Той е поведението с непознати хора, както и съдбата до седемгодишна възраст.

2. Дом на финансите – определя отношението към парите, към материалния и физическия свят. Показва ценностната система, областите, в които усилията от материална гледна точка ще са най-успешни….Показва начините за подобряване та финансовото състояние. Показва още ощетяването или печалбите от собствените деца, както и начините за губене на пари. Дава информация за наследствеността.

3. Дом на общуването и взаимоотношенията. Тук са кратките пътувания, транспорта, кореспонденцията, средствата за предаване на информация, преподаване.Показва интелектуалните способности, паметта, началното и средното образование. В неговия обсег са братя, сестри, братовчеди, съседи, близко обкръжение.

4. Дом на семейството, родителите, жилището, корените, произхода. Символизира нуждата от личен живот и подходящата атмосфера за оттегляне от света. Показва старостта, отношението към стандарта на семейството. Той олицетворява Родината и отношението към нея. Показва способностите ни да създадем и оргатизираме и променяма условията си на живот. Дава представа за мястото, в което натрупваме вещи. Дом на отношението ни към земята и земеделието.

5. Дом на любов, флирт, страст, ухажване, деца, изкуство, таланти, забави, развлечения, хазарт. Отразява способността за наслаждаване на любовта и изразяване на чувствата. Показва имотите на бащата. Дава представа за отношението към децата, за отношението към загубите в живота, отношението към риска.

6. Дом на ежедневието, рутината, на задълженията, на недоразуменията, които трябва да се отстранят. Дом на здравето, който показва слабите места във физическото състояние. Показва препоръчителната професия, а не избраната кариера. Показва подходящия режим за хранене, както и за обличане. Определя способността на човек да се ползва от плодовете на собствения си труд. Дом на армията, флота, полицията, служителите и подчинените. Сигнификатор на лели и чичовци, както и на домашните любимци.

7. Дом на партньорство, брак, съдружие, съюзи. Описва това, което се търси у другите; условията, които поставя личността при сдружение. Определя вярата в собствените сили, откритите сблъсъци с обществото, откритите врагове. Показва реакцията и отношението на другите към личността.

8. Дом на смъртта, данъци, наследства, застраховки, завещания, чужди пари и секса, като форма на общуване между хората. Това е дом на освобождаване от напрежението и осъществяването на творчески процеси. Символизира вътрешните промени и дава информация за поведението в критични ситуации.

9. Дом на морал, етика, философия, религия, висши обучения и далечни пътешествия. Сигнификатор на внуците. Определя способността за себепознание, разширяване на възгледите и мирогледа през различните житейски етапи.

10. Дом на кариера, издигане и почести. Сочи най-високата точка, до която може да достигне човек в тоя живот. Показва целите, стремежите и способностите за осъществяването им. Описва родители и работодатели, отношение към властимеющите. Определя професионални насоки и перспективи и положение в обществото.

11. Дом на приятелства, желания, проекти. Показва какво се търси у приятелите и от обществото, за разлика от това, което се търси от партньора или семейството. Символизира порива за свобода и определя обществените стремежи на индивида.

12. Дом на усамотение, молитви, медитации, на кармата и на мъдростта. Дом на тайните врагове, независимо дали са хора, чувства, спомени, от които се опитваме да избягаме. Самоанализът по тоя дом е борба срещу Егото, с цел да се постигнат по-възвишени цели. Властва над затвори, болници. Това е дом на незавършения опит за проникване в собственото подсъзнание…

http://www.astrosite.org/