Текущите транзити актуализират нашите потенциали, но какво става в резултат на тяхното действие, ще зависи от характера на конфигурацията, която се освобождава или се сдържа от освобождаваната или задържана енергия, а и от това, как се използва тази енергия от човека. Това е по въпроса за свободата на волята при избора на събития и организация на собствения живот.

Важно е да се помни, че транзитите, представлявайки определена енергетична структура, могат да влошат или нарушат интегралността на фундаменталната структура на личността, обозначена в космограмата. И може да се окаже, че човек се ражда със силен потенциал и не го използва и по този начин губи своите възможности. Или, обратно, увеличава тези възможности, развива ги и повишава своя потенциал за сметка на тези усилия, които прилага към своите най-големи възможности.

Често се среща твърдението, че картата на всеки човек има свой таван, по-високо от него не можеш да скочиш, но този таван е много висок. На всички е известно, че човек в течение на един живот не е в състояние да използва всички тези възможности, които му дава “майката природа” и максимума, който той може да вземе е 30% от този потенциал, който носи в себе си и колкото по-тежък е живота му, толкова повече му се отдава да изцеди от себе си. Ако жизнения опит, възникващ в определени транзити се асимилира, то настъпва развитие на личността и актуализация на нейния потенциал. Когато човек не може да влезе в съгласие с този опит, възникват нарушения, които довеждат до всякакъв вид психози и неврози. Още какви точки от радикса могат да встъпват във взаимодействие с транзитната планета (още, т.е. освен самата тя)? Според нарастване на значимостта:

Съвпад с рождена планета.

Съвпад с куспидата на ъглов дом.

Съвпад с куспидата на другите домове.

Мажорен аспект с друга планета.

Мажорен аспект с куспидата на дом.

Минорни аспекти в същия порядък.

Аспектите мужду рождените и транзитните планети се нарича направление. Да разгледаме транзитни планети, които образуват аспекти кратни на 30*.

Транзитни планети, образуващи аспекти кратни на 30*

Транзитната планета образува тези аспекти последователно с всяка планета в наталната карта и в реда на нарастване на градусите. “30 градусна мелодия” – това е когато всички планети в хороскопа се записват като че ли в 30, към нарастване на градусите. Съответно там има най-малък и най-голям градус на хороскопа. Може да се окаже, че в един и същи градус, но в различни знаци се намират различни планети.

Всичките 10 планети ги привеждаме, например, Слънцето се намира на 10*, Плутон – на 14*, Уран – на 14* и Марс – на 14* (те може да се намират в различни знаци, но нас не ни интересуват знаците, нас ни интересуват само градусите на нарастване) и така записваме всичките десет планети по тяхното цифрово значение на градусите.

Например: Слънце – 29* в Риби, Луна – 24* в Скорпион, Меркурий – 29* в Риби, Венера – 22* в Риби, Марс – 1* в Близнаци, Юпитер – 26* в Дева, Сатурн – 14* в Стрелец, Уран – 3* в Лъв, Нептун – 2* в Скорпион, Плутон – 28*в Лъв. От това ние трябва да направим “30 градусна мелодия”.

Марс (1*), Нептун (2*), Уран (3*), Сатрун (14*), Венера (22*), Луна (24*), Юпитер (26*), Плутон (28*), Меркурий (28*), Слънце (29*). Всички аспекти кратни на 30 ще имат тази последователност на влизане в транзита, като започва с Марс и завършва със Слънце. Тук има един акорд от Плутон и Меркурий, който се включва в различни знаци, но едновременно. При транзитното движение, звука от Плутон и Меркурий трудно ще се отличи, те се включват веднага, и в зависимост от това в какъв аспект ще са помежду си, този акорд ще е дисонантен или хармоничен. Марс е планетата с най-малкия градус, а Слънцето – с най-големия градус. По една такава мелодия може много да се разкаже за човека. С какво той влиза в живота, каква е неговата първа реакция, с какво той завършва всичко, което е започнал да прави.

Транзитната планета образува аспекти кратни на 30 последователно с всяка планета в наталната карта в реда на техните градуси. Периода на повторното включване на 30 градусните аспекти може да се нарече цикъл на транзита. Планетата с най-малкия и най-големия градус в радикса показва как човека ще встъпи в новия цикъл и как ще излезе от него, с каква енергия започва и с каква ще свърши. Такава система може да работи и на ниво домове. Последователността, в която се аспектират наталните домове установява характера на натуралното развитие. Този характер се индивидуализира от положението на всяка натална планета в знак и в дом. Именно затова е важно да се гледа дома, знака, екзалтацията на планетата, намираща се в най-малкия или най-голям градус, т.е. нейната сила. Тези планети, които се намират в един градус, в съвпад трябва да се разглеждат по-внимателно, по непосредствения характер на тяхното взаимодействие, силата на този градус се увеличава значително (тук вече максималния потенциал не е 6 бала, а 12).

Транзитите на по-бавните планети са важни за формирането на личността, те дават картина на цели периоди. Уран не се проявява до 7 годишна възраст, първите прояви той ги дава на полусекстила. Нептун не се проявява преди 12-13 години, а Плутон по-рано от 14 години. На всички са известни събития, които обикновено се свързват, с тези три цифри, с тези човешки възрасти и доколко тези събития отразяват природата на планетите – започване на училище на 7 години, промяна в обкръжението, рязкото излизане в първия социум – обучение, новите контакти, новите интереси, интензивността на развитие. 12-13 години – влюбеност по Нептун, първи романтични отношения, тайни записки, сълзи. Следователно, най-значими са транзитите на висшите планети. Оттук, транзитите на Плутон отговарят за съдбоносните събития. Плутон няма да може в течение на един живот да се върне в наталното си положение, затова всеки аспект кратен на 30 градуса е значим и връщане няма, и е неповторим. Това, обаче не може да се каже за транзитите на Марс, който се възвръща на всеки 2 години, както и на другите бързи планети. Оттук неговата (на Плутон) съдбоносност.

Юпитер и Сатурн отговарят за фазите на самоизявата на индивида в социума. Орбисите се взимат значително по-малки, отколкото в наталната карта. Това може да бъде 1,5* за Слънцето, 2* за Луната и по 1* за всички останали планети. Меркурий и Венера са близки до орбиса на Слънцето (ориентацията става по скоростта).