Юпитер е пиктограмен символ назодиакалния знак стрелец и 9 дом, втори пиктограмен символ на риби и 12 дом.

 

Екзалтация – рак, четвърти дом

Заточение – близнаци, трети дом

Падение – Козирог, десети дом

Планетен цикъл – 11g 315d

 

астросоциологическо значение

 

Юпитер символизира религията, религиозните церемонии, религиозната и светската йерархия, законодателството и прилагането му особенно в капиталистическите страни. Той управлява едрата търговия, големите финансови сделки, икономическия напредък и успехите на видните учени. Представлява висшата администрация, чиято изпълнителна власт зависи от влиянието на Марс. Съдебната власт, дипломацията, банките, големите борсови сделки, благотворителните дружества и институции също са в негова власт. Когато е в добра позиция, Юпитер създава условия за хубаво време. Той е символ на изобилие и щастие. В древността сматали юпитер и венера за големи благодетели на народите и за източници на благоденствие. Калаят е металът на Юпитер.

 

 

сигнификатор на социални отношения

 

чичовците, благодетелите

 

 

кармично значение

 

Юпитер е извънредно странна планета. Тя винаги е била смятана за благотворна. Прилича на едно по-малко слънце и осветява всички домове и значи, през които преминава. Юпитер подсказва в кой сектор родения може най-лесно и най-бързо да отхвърли кармичния си товар и при това да го направи с удоволствие. Символ на мъдростта, вярата, вярата в Бога – следователно и в самия себе си – юпитер огрява с лъчите на космическата радост дома и знака, в който се намира.

 

Юпитер помага на духовните сили, които свързват земния свят с другите светове. Той приобщава човека към космоса – защото смисълът на думата РЕЛИГИЯ е точно този, а в ПРИОБЩАВАНЕТО се крие и самото значение на юпитер. Религията би трябвало да ни приобщи към извора на космическата радост вместо да ни налага ограничения в тесните си правила. Може би именно на неговата роля на пратеник се дължи фактът, че често можем да открием юпитер на видно място в темите в момента на смъртта.

 

Юпитер е символ на ентусиазма, на оптимизма, щедростта – той е сигнификатор на богатството. Юпитеровите личности притежават способността да привличат късмета, любовта, успеха, парите и щастливите пътувания. Ключовото понятие за юпитер е ИЗОБИЛИЕТО. Но както казват пословиците – Прекалено хубаво не е на добре. Юпитерианците могат да достигнат до крайности и да забравят за хората около тях. А и мълниите на Зевс-Юпитер не са от най-безобидните.

 

Възможно е в миналите животи те да са страдали от бурни изблици на гняв, прекомерно сладострастие, чревоугодничество, садизъм, за което подсказва зле аспектирания или ретрограден юпитер. При всички случаи, ако тази планета е зле аспектирана, то това означава че в миналото душата е пренебрегнала някоя насока за развитие или че еволюцията й в дадено отношение не е била завършена. По този начин душата се завръща на земята за да завари на нея същите условия и същите хора и да успее да довърши своята еволюция. Юпитер трябва да се разглежда във връзка със знаците стрелец и риби, респективно домове 9 и 12,

 

 

астропсихологическо значение

 

Като пиктограмен символ на стрелеца, юпитер апликира сферите на изява, способността за организация и приобщаване, отношението с и към авторитетите, идеализма и всякакъв вид крайности, потребността от нови хоризонти, от разширяване на мирогледа… Той представлява по-висша октава на дисциплината, символизирана от сатурн, защото изразява творческия подход в организираността.

 

Като втори пиктограм на риби, юпитер носи осъзнататите и регулирани въображение, чувствителност, емоционалност, интуиция, състрадание. Докато на нептун като управител на риби се приписва ирационалността, имагинерността спрямо околния свят, юпитер внася в рибите необходимата доза рационализъм и приземеност, които позволяват една идея, една доктрина да бъдат усвоени като познание. Затова като пиктограм на девети дом на юпитер са подвластни далечните опознавателни пътувания, но също така знанието, опита, който усвояваме и който разширяваме и обогатяваме.

 

На него му е присъщ академизъм, но и догматизъм. А като управител на 12 дом – символизира организацията и управлението на всички затворени институции и организации – затвори, болници, санаториуми, в по-широкия смисъл – религиозни храмове, образователно-научни центрове… Докато меркурий и уран представляват стихийността и развитието на мисълта, науката, възгледите и вярванията, юпитер символизира организараностто, усмиряването на стихията на интелекта и нейното вместване в границите на една научна и академична система.

 

Юпитеровия пиктограм е този, който със авторитета си се стреми да наложи своето познание, своят ред, своят порядък.Юпитеровия пиктограм управлява осъзнаването на правотата, а от тук чрез юпитер се опосредствува търсенето на истината и борбата за истината, но не със силата на оръжието както при марс или натиска за промени както плутон или техническите постижения, както уран или бързата мисъл на меркурий, а със силата на фактите, на диспутите…

 

Затова юпитеровия пиктограм символизира преди всичко полета на мисълта, опираща се на опита и познанието, на всичко онова, което е възприето за аксиома и теорема на живота, което е доказано и неотменимо. Юпитеровия пиктограм изразява личното несъзнавано в колективното. В колективното пространство изразява едновременно материалните инстинкти, но и собственическите чувства, независимо дали става въпрос за материален или нематериален обект.

 

Юпитер изразява колективното съсредоточие в индивидуалното, затова и неговото влияние може да бъде съществено в състоянията там, където става въпрос за отношение между колективното и аза или свръхаза – а именно в сподавянето, подтискането, извращаването,неврозата,циклотимията, психозота.Много често е трудно да се открие неговото влияние, защото той носи специфична характеристика, но при по-внимателен анализ и изследване може да се установи, че юпитер като носител на един погрешен възгледчесто лежи в основата на едно неправилно действие на сатурновия пиктограм, а от тук лавинообразно да задействува механизмите на състоянията и комплексите.

 

Юпитеровия пиктограм е пиктограма на познанието, но и на авторитета породен от познанието. А това не е безопасно влияние. В някои случаи особено в състояние на параноя може да се окаже, че един талантлив авторитет при слаб юпитеров пиктограм е обхванат от мания за величие, коетода се отрази на околните взаимоотношения.

 

Параноята, причинена от юпитеровия пиктограм, често се свързва с Комплекса на татко Юбо, в който юпитер изкристализира в авторитаризъм, в пренебрежение към околните, а крайните форми – дебелащина, глупост, неуместна жестокост, грубиянско поведение. В този аспект марс показва по какъв начин се освобождава енергията на юпитер.

 

По-добрия вариант за параноичното развитие е ексхилибиниостичния комплекс, при който юпитеровия пиктограм е силен и се изразявав стремеж към самоизтъкване, самопоказност и признание.Сам по себе си ексхибилиниостичния комплекс е положителен, когато се явява резултат от самата символика на юпитер – познание в името на човечеството или хората.

 

Като апликант изобщо на натрупания и предаден на поколенията опит, юпитеровия пиктограм е крайно необходим в Комплекса на солнес, където чрез положителния аспект със марс изразява готовността на личността и индивида, влагайки енергията си в някакъв научно обоснован проект или създавайки такъв да създаде нещо ново, нещо което би донесло полза. Т.е. в този случай юпитеровата роля е ролята на Създателя – аналогсамия Библейски момент на Сътворението, когато Идеята и Опита на Бог са вложени в енерегия и сила, за да придобият форма…

 “Световен астросоциологически анализ” – д-р Методи Константинов
“Кармичен Анализ” – Доротея Кьохлин де Бьолер
“Астрология за родители” – Жозет Бетайол