Юпитер
пълен цикъл – 12 години
на 3 години – 1/4 от цикъла (квадратура)
на 6 години – 1/2 от цикъла (опозиция)
на 9 години – 3/4 от цикъла (квадратура)
на 12, 24, 36, 48, 60 години – Юпитерово възвръщане.

Сатурн
Пълен цикъл – 29,5 години
на 7 години – 1/4 от цикъла (квадрат)
на 13-14 год.- 1/2 от цикъла (опозиция)
на 21 години – 3/4 от цикъла (квадрат)
на 29-30 год. – Сатурнов възврат

Уран
Пълен цикъл – 84 години
21 години – 1/4 от цикъла (квадрат)
42 години – 1/2 от цикъла (опозиция)

Нептун
Пълен цикъл – 165 години
41 години – 1/4 от цикъла (квадратура)
82-83 год.- 1/2 от цикъла (опозиция)

Плутон
62 години – 1/4 от цикъла (квадратура)

Бяла Луна (Селена)
Пълен цикъл – 7 години

Черна Луна (Лилит)
Пълен цикъл – 9 години

http://astrosite.org/forum