Уран е пиктограмен символ на зодиакалния знак водолей и 11 дом.

 

Екзалтация – скорпион, осми дом

Заточение – лъв, пети дом

Падение – телец, втори дом

Планетен цикъл – 84g 7d

 

 

астросоциологическо значение

 

Уран насочва високите сфери на мисълта, модерните и окултните науки и дейностите, които се извършват със съвместните усилия. Въздействието му се проявява по неочакван и драстичен начин. Той влияе върху откритията, върху изобретенията във всички области на живота, върху гражданските сдружения, синдикатите, върху големите кооперативни съюзи и въздушния транспорт, както и върху електричеството, различните видове природни и химически газове, ядрените опити…

 

Всичките социални утопии са под влиянието на уран, както и анархизмът и нихилизмът. Уран има два полюса на действие – от една страна, той представлява класата на капиталистите, която се стреми към целите си с всички средства. Това е класа – космополит. От друга страна, уран влияе върху диктатурите и олигархиите. В метеорологията той е източник на бури, земетресения, студ на гръмотевици, градушки или накратко – на резките температурни промени.

 

сигнификатор на социални отношения

приятелите, познатите

 

 

кармично значение

 

Уран е най-висшата форма на разум, най-високата октава на меркурий. Несъмнено Уран е свързан с най-висшата степен на съзнание, постигната от човешкия ум. Той е свързан още и с посланието на Христа. Урановите вибрации изразяват най-извисената мъдрост.те ни позволяват най-после да възприемем великите космически взаимовръзки и структурите на божествената енергия.

 

Мъдростта и познанието, което те ни даряват, носят в себе си безграничната свобода на духа, защото символизиращият пространството уран е неподвластен за пространствено-времевите ограничения. Урановият тип хора не понасят да стоят затворени, те изпитват огромна нужда както от физическо, така и мисловно пространство, а техните широки и щедри представи за света имат изключително голям обхват. Урановите вибрации подтикват душата към изследване на непознатото, към прегръщане на божествения атрибут – свободата.

 

По тази причина уран е символът на революциите, на резките промени, а също така и на приятелството, защото именно тази връзка не е помрачена от физическо притежание – сключена на земно ниво. Приятелството е онова състояние, по което се разпознават душите, изпитвали симпатия една към друга по време на престоите си по другите планети, като това спонтанно възникнало чувство е безкористно и в него липсва стремеж към надмощие.

 

Приятелството е освободената от земните страсти любов. Въплътилите се на земята след престой на уран души не престават да се борят срещу обвързаността с материята, за да развият още повече своята свобода. Те са хора на крайностите, защото урановите вибрации придават на душите изключително добри или изключително лоши характери, което от своя страна води до крайности.

 

Впрочем новопристигналите туристи от уран се разпознават по внезапните им обръщания на 180 градуса, по техния идеализъм или по липсата на толерантност. Урановият тип личност е силно чувствителна към недоловимите за останалите най-фини влияния – влияния, мотивиращи техните спонтанни симпатии, непреодолимата им неприязън, тяхната променливост. Същевременно управляваният от уран водолей е неподвижен знак, което подсказва, че някои от урановите хора са способни да извършват огромни жертви в името на своята привързаност към някой филантропичен идеал.

 

Зле аспектирания или ретрограден уран свидетелствува за пречки в предишните съществувания, засягащи злоупотреба с приятелството или отказа да се пожертва личната свобода и независимост – най-префинената форма на егоизма – в името на другия – или още злоупотреба с хуманните идеи. Типичните за уран крайносте сепроявяват често в душите, някога обитавали Атлантида. Хипотетично древните Атланти са принудени масово да се въплъщават по време на епохата на Водолея, от която може да се очаква както най-лошото, така и най-доброто.

Уран трябва да се разглежда във връзка със знака водолей и 11 дом.

 

 

астропсихологическо значение

 

Уран като пиктограмен символ на водолей апликира начина на различаване, оригиналността, независимостта,способността за неформално общуване, но също така нервния флуид и жизнеността.Той символизира авангардността на мисленето, при него се създава т.нар. ефект на бягство в бъдещето – “футуризма”, т.е. всички действия и характеристики при него се отличават с изключителна свобода на мисълта и въображението, изграждане на недействителни, но технически-резултатни идеи и образи.

 

Пример – зададена е тема за пътуването. Докато нептуновите психогрупи ще предприемат пътуване, при които ще участвуват приказно-фантастни елементи – като например вълшебни пръстени за пътуване, летящи килимчета и пр., урановата психогрупа ще се обърне към техниката и ще “пътува” с технически постижения като телепортиране, преместване чрез проходи в пространството и т.н.

 

Като пиктограмен символ на единадесети дом, уран апликира самата форма на неформални отношения, идеите, които личностите са способни да генерират, апликира протекционизма, техническите постижения, отдадеността на една обществена кауза.

 

Уран не може да се дефинира като индивидуален или колективен, защото той влияе повече върху енергийността в материята. Поради тази причина е правилно да се счита, че той е всичко – и индивидуален и колективен. Но лично аз считам че в него надделява колективния характер.

 

Според моите изследвания не напразно цикъла на уран през зодиака е 84 години – приблизително един човешки живот. Пребивава в един знак около седем години и половина – достатъчно време, за да изгради органически една генерационна група.По-скоро неговото действие на индивидуално ниво представлява отражението на колективното постижение, но и приноса на идвидида към това колективно постижение. Затова и най-често той-участвува във всички състояния на колективната психика.

 

Състоянието на обсебващата враждебност /често наричан комплекс на ружналия идеал/показва характера на рухналия колективен идеал, на фикс-идеята, която е движила голяма част от обществото към някакъв прогрес.

 

Във фобийните състояния той е основния причинител, ключът на фобията. Сам по себе си уран причинява състоянието на клаустрофобия, но ако при апликирането му с други елементи може да развие други фобии – като например с нептун – асгрофобия, при участие на дева, шести дом – хипохондрия, страх от болести, страх от лекари, като положението на уран фокусира причината или проблема за тези фобии.

 

При параноята, където откриваме уран конфликтен с асцедента или неговия владетел или уран в асцедента, конфликтен с плутон и марс имаме фокусиране на характера на параноята, докато аспектите с другите елементи ще ни покаже как тя се развива – с юпитер ще ни даде мания за величие, със слънцето, особено аспектирано от юпитер – мания за преследване.

По начало пиктограма уран се апликира с еволюцията и стремежа за прогрес и освобождение.

 

Така например в каиновия комплекс уран в трети дом, в близнаци или с аспект към меркурий и /-или/ владетеля на трети дом ще изразява стремежа на по-младите личности и индивиди в рода да отхвърлят всички състояния на подчиненост, които традициите им налагат.

Като генератор на идеи, пиктограма на уран е възможно да участвува в комплекса на солнес и в този случай ще изразява постигането или постигането на някаква нова идея…

 

В комплекса на Икар уран ще изрази стремежа към свобода, към откъсване от ограниченията, срещу които се противопоставя икаровия комплекс.

Ако участвува в комплекса на Дон кихот местоположението ще ни даде отговор каква безпочвена кауза или идея преследва индивида.

И отново с Прометеевия комплекс е ни посочи как и по какъв начин като Прометей е дал огъня на хората, човека ще иска да предостави своето познание на другите.

“Световен астросоциологически анализ” – д-р Методи Константинов

 “Кармична астрология” – Доротея Кьохлин де Бьолер

“Астрология за родители” – Жозет Бетайол