Слънцето е пиктограмен символ на зодиакалния знак лъв и пети дом.

 

Екзалтация – овен, първи дом

Заточение – водолей, единадесети дом

Падение – везни, седми дом

Планетен цикъл – 365,25 дни

 

астросоциологическо значение

 
В астросоциологията за всеки народ Слънцето символизиа най-висшата власт, независимо под каква форма се проявява тя, която зависи от степента на еволюция на народа, от кармата, която душите трябва да изкупят. Правителствата и властта се намират именно под влиянието на Слънцето. То е основен източник на жизнената енергия, необходима за развитието на народа – влияе върху елита в областта на науките, на изкуствата и на социалната сфера. В семейството слънцето символизира бащата.

В астросоциологическата метеорология то е носител на хубавото време. Същевременно е основен фактор за живота. Слънцето е един от най-важните елементи в небесната карта. То означава тайни успехи и щастие за определени народи. Неговите витални съзидателни сили намират израз в златото. Слънцето е символ на мъжкото начало.

 

сигнификатор на социални отношения

символизира бащата, съпруга /в наталната карта на жена/, тъста, началника

 

кармично значение

Слънцето отразява дълбоката ни природа, вътрешните характеристики на душата – истинската душа – докато в асцедента е изразена личността ни такава, каквато я възприемат другите и каквато сме я избрали за конкретното съществуване – не е задължително непременно двете да съвпадат.

В слънцето е закодирана програмата за развитие на настоящия ни живот. Слънчевите вибрации са свързани със стремежа към могъщество и творчество, а на по-нисш план – с жаждата за надмощие. Слънцето озарява знака и дома, в който се намира, но понякога неговите лъчи са помрачени от неблагоприятните аспекти. Слънцето ни учи как да използуваме родителската си власт.

По подобие на Бога, ние трябва да използуваме авторитета си, за да защитаваме и помагаме на живота. Зле аспектираното Слънце обаче може да изпепели своите подопечни с огъня на разжарените си пламъци. Мощта на съзиданинето има големи изисквания – като преминаваме малко по малко през зодиакалния кръг, ние се научаваме да използуваме по различни начини тази божествена власт.

От кармична гледна точка Слънцето изразява настоящето – под неговите бляскави лъчи изчезват заблудите и сенките на миналото, то ни посочва пътя към напредъка и щастието. Също така то ни дава представа за дейностите, планирани да бъдат извърени през сегашния ни живот. Слънцето трябва да се изучава съпоставено със знака лъв и 5 дом, които разкриват съзидателния устрем на родения, неговата вътрешна воля да изгради нещо добро.

 

 

астропсихологическо значение

Слънцето като пиктограмен символ на зодиакалния знак лъв апликира личностния “аз” – волята, анимусът, целите и личните подбуди. А като пиктограм на пети дом апликира чувствата, сърдечните пориви, отношението към децата, аристократизма на личността – вроден или не, но също така театъра, способността да се приспособяваш посредством различни роли в обществото, а също такаавторитета,лидерството,властта, отношението към лукса в неговото материално изражение, способността за забавления, към церемониалност…

Слънчевия пиктограм символизира Свръхаза в личността и представлява негова съзнателна съставка. Като такава апликациячрез него се обозначава изградената система за етика, нравственост инравствени ценности, висшите идеала на “Аз-а” Поради тази причина слънчевия пиктограм играе изключително важна роля въввсички личностни и психологични процеси, във всички състояния и почти всички комплекси.

Така например при слаба позиция на слънчевия пиктограм неговия огнен характер може да “избухне” в състояния на сподавяне, на подтискане, извращаване или невроза. Във всички случаи той посочва основанието или критичното ниво на колапс. При всяко положение квадратурите към слънчевия пиктогрампораждат при неврозата например седем от деветте състояния.Със сатурн – състояние на вина, със уран – на обсебваща враждебност, а ако към обсебващата враждебност се наслагат допълнителни дисхармонични влияние – и фобии.

Когато слънчевия пиктограм е конфликтен съселементи на аза и то, тогава се пораждат редуване на състояния на силна възбуда и състояние на депресия, които могат и да доедат до психозни състояния. Слънчевия пиктограм може да се открие и в състоянието на параноя, където е в лоша позиция спрямо уран и това поражда натрапчивото усещане за преследване… Изброените влияния на слънчевия пиктограм са достатъчни за да се разбере жизненоважното му значение. Той е своеобразен фокус върху който рефлектират външни събития и които пораждат вътрешно лични трансформации.

От психологическа гледна точка слънчевия пиктограм е съсредоточение на съзнателната съставка на личността.В много от комплексите тя е движещата сила, която спомага да се сублимира или дава информация за липса на възможност да се сублимира една или друга ситуация.

Така например в комплекса на малоценност, където ако асцедента, точката на духа или техните владетели нараняват слънцето или планети в лъв нараняват слънцето, то от констелацията може да се извлече информация от какъв характер и поради каква причина личността страда от комплекс за малоценност.При всяко положение позицията на слънцето ще ни каже къде и защо дадена личност се чувства за непълноценна.

В комплекса за вина например слънчевия пиктограм изразява съвършенната представа за силата на личността /съвършенния бог/, и отношенията елементите на комплекса – сатурн, плутон, точка на духа и управляваните от тях знаци ще покажат защо личността се чувствува виновна – това е синоним на библейското изгонване на адам и ева от рая, когато те се молят в пустинята да им бъде простен греха.

Като апликация на анимуса, слънчевия пиктограм е неотменна съставка в двата вида сексуални комплекси -едипово-електрения и карстрационния и за двата пола.Но неговото действие при двата пола е различно – при мъжкия пол е свързано със самосъзнанието за собствената принадлежност, докато при женския пол – със съзнанието и отношението към другия пол.

При мъжете в едипов комплекс, локализирането на слънчевия пиктограм в осми, скорпион, женски знак или лош аспект с нептун е предпоставка за раняване на представата за анимуса и болезнено изживяване на “собственото” си падение. Докато при комплекса на електра фиксирането на слънчевия пиктограм в женски знак, съгласие на елементите на аза или свръхаза с него водят до състояние на обожествяване на анимуса от анимата, при което индивидите от женски пол се стремят към анексиране на качества на анимуса.

Във втория комплекс – кастрациятаслабата позиция на слънчевия пиктограм отново е трудно поносима от мъжкия пол и по-лесно усвоима от женския. При мъжкия пол тя се изразява в немощ, загубване на собствения потенциал, докато при женския пол влиянието е точно обратно – придобиване и апликиране на типично присъщи на анимуса качества.
Слънчевия пиктограм обаче е съставка и на орфеевия комплекс, където слънцето и лъв изразяват артистичното поводение, способносттаизползувайки силата на чувствата, на любовта, на емоциите да се постигне една определена цел.

Докато във фаустовския комплекс слънчевия пиктограм изразява личната готовност, съсредеточаването на волята, на цялата воля, на цялата жизнена енергия с една единствена цел – да се придобият знания дори ако трябва да се сключи сделка със самия дявол, а конфликт със плутон или локализирано в осми дом и скорпион, слънчевия пиктокграм ще изрази най-великита сила и мощ – да се отречеш от своя господар и мъчител, измъквайки от него тайните на живота, за да се приближиш до самия бог, миволизиран от самия пиктограм…

В комплекса на Дон Кихот слънчевия пиктограм пък изразявастремежа към блародно поведение, дори в ситуации които изглеждат абсолютно комични.

 “Световна Астросоциология” – д-р Методи Константинов

“Кармична Астрология”-Доротея Кьохлин де Бьолер

 “Астрология за родители”- Жозет Бетайол