Сатурн е пиктограмен символ на зодиакалния знак козирог и 10 дом, втори пиктограмен символ на водолей и 11 дом.

 

Екзалтация – везни, седми дом

Заточение – рак, четвърти дом

Падение – овен, първи дом

Планетен цикъл – 29g 167d

 

 

астросоциологическо значение

 

Сатурн символизира кармата. В древността са го наричали“голямото зло”, а Марс – “малкото зло”.. Сатурн влияе върху смъртността в страната. Той представлява старостта, земеделците, мините, кариерите.Сатурн ръководи политиката. Той е главният представител на опозицията и на консерватизма. Всички институции на работническата класа се намират под негово влияние. Той управлява също и различните области в националната икономика. В метеорологията причинява суша и застудяване. Психическите му предразположения са тежки и мрачни също като неговия метал – оловото. Той прави народните маси предпазливи, внушава им търпение и упорство.

 

 

сигнификатор на социални отношения

бабата и дядото , понякога и бащата, особено ако той е по-възрастен, старците в семейството, предците

 

 

кармично значение

Сатурн посочва най-сигурно кармата на родения. Като символ на времето, на тежестта, на дълга, тази безрадостна планета описва задълженията, които не сме поели в предишните си животи. С положителност можем да кажем, че Сатурн изразява най-важния кармичен проблем на настоящото съществуване на личността – далеч не цялата му карма, а само тази, което тя е избрала да превъзмогне най-напред. Обитаван от ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА – онези тайнствени духове или ангели, натоварени да водят сметките на ВСЕМИРА, той символизира необходимите изпитания, мъки и неудовлетворения.

 

Разбира се, мъки израни от нас самите още преди това ни раждане – той въплъщава древни кармични натрупвания, повтарящи се в продължение на множество съществувания и задържали дълго по-нататъшното ни развитие. Сега те са изправени пред нас подобно на гигантска канара, която ще трябва търпеливо да заобиколим или изместим с цената на много усилия и време. Сатурн символизира гаранцията. Сатурн по-силно от останалите планети ни посочва кои именно енергии ще се наложи да бъдат пренасочени и овладени.

 

Ако обявим тази планета за НАЙ-ЗЛОТВОРНАТА здравно, то това ще рече че лошо сме разбрали нейната природа и не сме схванали с какво ни дарява тя. Сатурн ни учи на търпение и упорство. Сатурновата мъдрост е основана на натрупаните опитности по време на многобройните съществувания на физическо равнище. По този начин роденият поема в себе си мъдростта на законите на живота в неговото материално изражение. И ако Сатурн е планетата на забавянето, то това е защото материята тук също значително затруднява духа.

 

Сатурновата суровост трябва да бъде съчетана със светлината на юпитер – вярата, венера и нептун – любовта, в противен случай настъпва смъртта… душата умира от жажда, затворена в ледена пустиня. Донякъде това преживявят и заточените на сатурн души – изглежда, че някои изключително упорствуващи и бунтовни души с ПРАВИ И ГОРДЕЛИВИ ТЕМЕНА, както се казва в библията, отказващи да се развиват, биват заточени на сатурн за по-дълъг или по-къс перирод.

 

След това изпълнено с мъчения и горчиви размисли време, ако те се покажат готови да се променят могат да се завърнат на Земята. Сатурн символизира безжалостния натиск, оловната тежест на натрупаните грешки, които са достигнали до границата на търпимото. Той обозначава и мястото, от което вече няма връщане назад – душата си дава сметка, че се налага да поеме нов път. Сатурн е управител на знака Козирог. Почти не се обръща внимание на двойствената природа на този знак, чието животно-тотем представлява коза с рибя опашка.

 

Двузначността на символа представлява прехода от пасивно състояние – рибята опашка към активно – изкачващата се по планините коза. Подобно на своя знак, сатурн управлява важните промени от живота на родения – подготвяни, дългоочаквани, търпеливо жадувани или безнадеждно отхвърлени. Но промени, които се налага доброволно или насила да бъдат реализирани през настоящото съществуване. Впрочем за родения в заледената земя на зимата, в сянката на най-дългата нощ Козирог няма друга надежда освен тази, да се изкачи към светлината.

 

Той ако трябва ще посвети целия си живот на тази едничка цел, но ще успее… Амбициите му са последици от фанатичната му жажда за развитие. Той желае да излезе от нощта, от ледената си бърлога, желае да живее. Символ както на козирога, така и на сатурн е семето, скрито надълбоко в заледената зимна пръст. То чака своя час, твърдо уверено, че някой ден ще се превърне в дърво.

 

По този начин сатурн представлява влиятелен фактор за развитието и промяната. Независимо че често родените под него им се струва, че се намират пред пречка, пред преграда, той им помага да развият в огромна степен своята енергия и амбиция да продължат напред. Промяната ще се осъществи, когато й дойде времето.

Сатурн трябва да се разглежда във връзка със своя знаците козирог и водолей, както и с домовете 10 и 11.

 

 

астропсихологическо значение

 

Сатурн като пиктограмен символ на водолей апликира консервативния начинна различаване, традиционализма в оригиналността,ограничаването нанезависимостта,традиционализма вспособността за неформално общуване, и сазозабраните.. Той символизира праволинейността в мисленето, при него се създава т.нар. ефект на бягство в миналотот.е. всички действия и характеристики при него се отличават с апликиране на вече познати и изживени образи, социални форми и отношения.

 

Като пиктограма на козирога символизира подхода към дисциплината, душевния строеж, забавянията. Като пиктограма на единадесети дом апликира самата форма на неформални отношения, идеите, които личностите неса способни да генерират като новаторски, традиционния протекционизъм, дори диктатурния подход. Той отхвърля нововъведенията, новите постижения, отдадеността на една обществена кауза като идея и развитие. Управлявайки единадесети дом сатурн залага на консерватизма и твърдолинейността, в постоянноството и “вечността” на установените отношения. Като управител на десети дом апликира социалния статус и обществено положение, професията, авторитета като резултат от продължителна и самостоятелна работа.

 

Сатурн е елемент на несъзнателния свръхаз. Той е опорната точка, върху която се формира мирогледа, етиката, морала и ценностите на личността, поставени в граници, забрани, табута като резултат от продължителен възпитателен процес иливъздействие и ценности наложени отвън. Това са неща, които личността е принудена да усвои – ако се разглежда козирога, тогава се има в предвид оста козирог-рак или етно-моралните принципи и възгледи на обществото, на рода, на семейството, на родината. А ако се разглежда водолей – тогава се има в предвид оста водолей-лъв – т.е. обществената представа за авторитет, за имидж, морално-нравствени предписания за уреждане на личните взаимоотношения.

 

Тъй като сатурне съставка на СВРЪХ АЗА, чийто съзнаталене елемент бе слънчевия пиктограм, следователноотчитането на позицията на сатурн означаваи участие във всички състояния, в които участвува СЪЗНАТЕЛНАТА СЪСТАВКА на свръхаза – т.е. слънчевия пиктограм. Но докато слънчевия пиктограм изразяваше стремежа за “доближаване” по един творчески начин на съвършенството на личността, сатурна в случая играе трудната роля на балансьор. Много често проблемите на сподавяне, подтискане, извращаване и особено на неврозата се дължат от прекомерното натоварване и акцентиране върху действието на сатурновия пиктограм – било самосъзнателно или поради външна причина.

 

За да се разбере действието на сатурновия пиктограм, нека да си го представим като един спирачен лост. Ако слънчевия пиктограм е двигателя на личността,който както всеки механизъм може да работи на пълни обороти, то сатурн в случая ще играе ролята на своеобразен регулатор благодарение на своите свойства. Но прекомерното му задействуване може да породи неблагоприятни последици – т.е. “да затормози” оборотите на слънчевия пиктограм.Сатурн е своеобразен канал за задействуване на психологичните състояния и комплексите.

 

Така например при неврозното състояние ранявайки слънцето, точката на духа, владетеля й или този на асцедента, намерен в дисхармония с меркурий, логализиран в лъв, пети дом, в асцедента меркурий или дева – голям е риска да се задействува състоянието на вина, а при намесата на водолей и уран – от чувство за вина да прерастне в обсебваща враждебност /или комплекс на рухналите идеали/.При намесата на фактори на дисхармонии – и фобии….

 

Прекомерното “спирачно” действие на сатурн може да е причината и за циклотимията – т.е. редуване на силна възбуда и състояние на депресия, на психоза – временна нервна реактивност, на параноя – в нейната “архитипна” форма, апликирана от сатурн.В истеричното състояние с аспект към луната или в рак той генерира добре обмислените “детски” измислици на възрастните хора или онези илюзорни състояния, които са добре аргументирани.

 

В шизофренните състояния проворикира изграждането на образи, които са добре познати, но възприети като действителни и изграждащи един правдив шизофренен свят. В състоянието на угнетение сатурновия пиктограм ни посочва по какакъв начин се е породило то – и аспекта на сатурн с плутон ни разкрива по какъв начин се усвоява развитата меланхолия, а със марс – в какво би могла да израстне една маниакална депресивност.

 

Поради специфичната характеристика на сатурн, неговото косвено или директно участие откриваме във почни всички комплекси, свързани с със самоотношението.

Така например сатурн е основополагащ елемент във комплекса на отбиването, където той изразява самоусещането за отчуждеността… С луната, рак, четвърти дом например създава комплекса на необичания, с венера, везни, телец – сърдечната и материална неудовлетвореност, със точката на духа или със нейния владетел или владетеля на асцедента – негативизъм спрямо себе си… В този комплекс сатурновия пиктограм изразява липсата на готовност, наложени отвън пречки, за да се социализира личността, поради което непрекъснато ще й се струва, че някой или нещо й пречи и я ограничава.

 

Комплекса на отбиването, чийто основен носител е сатурн може да е част и от комплекса за малоценност, в който сатурн ще посочи причината за малоценността, а аспектиращия го елемент – мястото на неудовлетвореността.

 

Двата комплекса заедно, поотделно или само сатурновия пиктограм може да формират по-висша форма на комплексираност – комплекса за вина, където ролята на сатурн като регулационен лост на скоростта на развитието на личността фактически апликира външния контрол и го прераства в тотална изродена форма на самоконтрол.

 

Изобщо и в трите комплекса сатурновия пиктограм – респ, водолей, козирог, десети и единадесети домове се изиграват т.нар. мит за Кронос – т.е. виновността, неудачеството, които са резултат от принципните конструкции, апликирани от сатурн.Именно с този мит сатурновия пиктограм играе немаловажна роля в сексуалния едипово-електрин комплекс както при мъжете, така и при жените, където неправилното му и анормално задействуване на дисциплината и дори авторитарния терор над личността и нейните чувства задействува чудовищни емоционални отклонения от нормите, справянето с които изисква изключителна духовна, личностна еволюция и воля.

 

Участието на сатурновия пиктограм в трети дом и близнаци със същите качества и характеристика поражда форма на Каиновия комплекс, при която между субекта и околните настъпва трайна студенина. Особено тази конструкция се проявява в отношенията с по-младите поколения, и е основание да се счита, че налице имаме конфликт на поколенията.

 

Но сатурновия пиктограм е особено необходим когато налице са комплекси, в които се изисква да се приложи самодисциплина, хладнокръвие риск – като например в Икаровия коплекс. Или да играе допълваща роля във фаустовския комплекс, където се изисква системност и постоянство в усвояване на знанията,в Комплекса на Солнес – безграничното търпение за да се създаде нещо ново, или исзключителна воля и самодисциплина за да се постигнат целите при орфеевия комплекс /нека не забравяме, че именно самодисциплина не е достигнала на Орфей, за да изпълни заръката на Хадес, да не се обръща назад, докато той все още е в царството на сенките/,

“Световен астросоциологически анализ”- д-р Методи Константинов

 “Кармична астрология” – Доротея Кьохлин де Бьолер

 “Астрология за родители” – Жозет Бетайол