Плутон е пиктограмен символ на зодиакалния знак скорпион и 8 дом.

 

Екзалтация – няма установено място

Заточение – телец, втори дом

Падение – няма установено място

Планетен цикъл – 249g 76d

 

 

астросоциологическо значение

 

Плутон действува динамично и новаторски. Той държи юздите на властта и на равновесието между доброто и злото, студеното и топлото, раждането и смъртта, както и на равновесието между всички алхимични процеси на промяната. В неговата власт са рудните залежи, вулканичните изригвания и земетръсите, геоложките и археологическите проучвания и различните дейности, свързани с радия.

 

Плутон е носител на висша справедливост, но негативният му полюс създава условия за политически заговори, за финансови фалшификации и фанатични религиозни течения. В метеорологията предизвиква циклони, ниски температури и големи горещини. Плутон играе първостепенна роля в международната и вътрешна политика на държавите.

 

 

кармично значение

 

Плутон отговаря напълно на името си – името на гръцкия бог Хадес, който властвувал над всичко скрито под земята, над покълването на зърната, над заровените съкровища и мините, а също така и над царството на мъртвите. Кармичната роля на Плутон се състои може би в това да подпомогне човешкото съзряване, да ни направи по-съзнателни, по-отговорни, преди да сме научили твърде много от неговата мъдрост единствено с целта да я използуваме за да творим зло. Плутон налага тежки изпитания на“пътя на война”, пресечен от разжарени пустини и ледени степи, от видима смърт – истинска или символична – която винаги се надмогва.

 

Плутоновите вибрации са изключително силни и интензивни – плутоновите личности живеят по принцип в огромно вътрешно напрежение. Символичното значение на планетата е съвестта и истината – тази на задължителния кармичен урок. Плутон посочва на родения миналите действия и го кара да осъзнае справедливата отплата за тях. Планетата владее знака скорпион и 8 дом и като тях означава най-вече смърт и прераждане. Ключовата дума за Плутон е възстановяване и възобновяване.

 

Плутон наподобява връзка, свързваща последователните животи – той изразява дълбокото желание за израстване или по-точно дивата воля, неукротимата подземна енергия, която тласка душата да премине през мъките на смъртта, за да отиде отвъд нея. Плутоновите хора са изключително смели личности с огнени погледи. Те възприемат изпитанията като предизвикателства, провалите, съпътствуващи тяхното съществуване ги стимулират. Подобно на прочутия легендарен Феникс те се възраждат от собствената си пепел за най-голямо изумление на околните.

 

Плутон е свързан с окултните умения. Също така той посочва в даден знак и дом онзи сектор, в който роденият ще се види принуден да води една подземна и твърде самотна битка. Но никой не умее по-добре от плутоновия човек да използува недостатъците на противника. Той е господар на бурите. При приближаването си към перихелия влиянието на плутон нараства. Тя довежда винаги до по-голямо доверие в човешкия дух, но също така и до по-голяма напрегнатост между съзидателните и разрушителните сили.

 

астропсихологическо значение

 

Плутон като пиктограмен символ на скорпион апликира маниите и предразсъдъците. В същото време той е най-стихийния и най-неконтролируем фактор на превръщанията, възраждането, волята за власт, на най-дълбоките угнетения, на неутолимата страст към потапяне до недрата на самият ад, за да може личността да осъзнае какво е светлината и радостта.

 

За да се устои на плутон, който управлявазаедно с марс агресивните нагони, е необходимо много воля и самоорганизираност, защото плутон е много по-страшен убиец от марс – той е способен да унищожава бавно, мъчително, докато марс разрешава проблемите импулсивно и рязко. Плутон винаги действува бавно, организирано…

 

Затова на плутон се приписва и организираността – той е способен от хаоса и импулсивността да създаде желязна дисциплина и железен юмрук, за да разруши изоснови нещо, преди да изгради нещо ново… Като пиктограмен символ на осми дом, плутон е най-тяхсно свързан със мистериите, не толкова със секса. Нему са подчинени отвъдния свят /света на сенките, царството на Хадес/, нему принадлежи вярата в отвъдния свят, в прераждането. Плутон носи неутолимата жажда за неконвенционално познание, извън пределите на човешките възможности.

 

В психологически аспект пиктограма плутон апликира колективното несъзнавано.

В психичните състояния плутон и скорпион участвуват във:

Състоянието на истерия, където локализиран в четвърти дом, рак или лош аспект с луната фокусира върху предразсъдъците, маниите, които са резултат от народо-психологически, родови възгледи или такива, които са продукт на детско-юношеското съзряване.

 

В състоянието на угнетение той поражда меланхоличните уклони във възгледите, ако го намерим локализиран в козирог, в оста рак-козирог, оста 4-10 или сатурн се локализира в скорпион, осми дом,остта телец-скорпион или оста 2-8 или третия вариант е изобщо плутон да е конфликтен със сатурн. В състоянието на угнетение плутон носи информация за това как и по какъв начин се сублимират меланхоличните състония.-…

 

В системата на комплексите плутон участвува по следния начин:

В комплекса на вина плутон, скорпион, осми дом изразяват простъпката или фактически причината поради която лицето изпитва чувство за вина.

Тъй като плутон е свързан с дома на сексуалните усещания, то плутон и скорпион представляват съставка и на сексулните комплекси – едиповия при мъжете и електрения при жените. В тозе комплекси проявата на плутон е тройна –

 

Веднъж при мъжете се търси локализиране на слънцето в осми дом или скорпион респ. При жените луната в осми дом или скорпион.

Втори път – се търси апликация или лош аспект със владетелите на асцедента, точката на духа с плутон.

И трети път – самото положение на плутон.

 

И в трите случая плутон изразява едно и също нещо – състоянието в което лицето изпада вследствие осъществяването на някакво действие или постъпка.

Във втория сексуален комплекс – комплекса на кастрацията плутон и скорпипон отнесени към марс или овен при мъжете пораждат страх от загуба на мъжката енергия и способност, докато при жените с венера/везни, телец/ – комплекса на месалина, а с луната /рак/ – антипартньорска насоченост или асексуалност.

 

При всяко положение плутон показва причините и усещанията, състоянието на личността и индивида.

Подобно е действието на плутон и в третия комплекс – комплекса на Кармен, при който плутон изразява начинът по който личността ще се стреми да проникне в тайните на света, в сферите на най-голямото падение, на най-големите човешки грехове, за да заплати накрая дори със собственото си унищожение или обезличаване това познание.

 

В комплексите на познанието плутон играе посветителската роля – т.е. ролята на учителя, на знаещия на откривателя.

Както например в комплекса на Солнес, където аспекта към марс ще даде информация за източника на вложената енергия.

 

В комплекса на орфей плутон и скорпион ще изразяват сами по себе си способността на личността да “хване” в собствените си ръце проблемите – колкото и да са парвили и нелицеприятни, способността да слезе до самото дъно на света, за да може да се издигне отново над него… В този случай дава информация за това в коя област личността има силата и волята дапотопи ръцете си до лакти в “горящия катран”.

 

Но най-могъщо и най-силно е действието на плутон в т.нар. Фаустовски комплекс, където отношението на елементите към плутон изразяват готовността на личността в името на познанието да надмогне собствената си слабост, да “сключи” сделка със самия дявол, а след това унищожавайки себе си – да отхвърли своя изкусител…

 “Световен астросоциологически анализ” – д-р Методи Константинов

 “Кармична астрология” – Доротея Кьохлин де Бьолер

 “Астрология за родители” – Жозет Бетайол