Нептун е пиктограмен символ зодиакалния знак риби и 12 дом.

 

Екзалтация – няма установено място

Заточение – дева, шести дом

Падение – няма установено място

Планетен цикъл – 164g 280d

 

 

астросоциологическо значение

 

Нептун е изразител на най-нисшата степен на религиозност, на психометризма и тайните науки. От друга страна той символизира социализма във всичките му форми. Под властта на Нептун са моретата, корабоплаването и компаниите за морски и речен транспорт. Нептун създава условия за хаос, за сензации, социални трудности, за дезорганизация.

 

Влияе върху заговорите, шпшонажа, проституцията. Когато енергията му действа позитивно, създава гении, а когато действува негативно – поражда душевна низост и безотговорност. Влияе врху всички видове производства на синтетични материали, върху наркотиците – опиум, никотин и т.н. Под негово влияние са също така болниците и религиозните благотворителни общества. В метеорологията Нептун носи студено, мъгливо и влажно време.

 

 

кармично значение

 

Атлантидският произход е още по-силно подчертан при родените под влиянието на Нептун. Когато Нептун е ретрограден или много силен и зле аспектиран в една тема, счита се че душата е преживяла потъването на Атлантида. Възможно е да е била измежду онези, които използували тайните си познания за достигане на лично могъщество и така са допринесли за рухването на тази изумителна цивилизация.

 

Според гръцката традиция, окончателната катастрофа, включваща избухването на вулкани и потъването на целия континент била предизвикана от зле използувани телургични сили. Гръцката митология винаги е представлява Атлантида като царството на цар Посейдон – Нептун, начело на което стоели неговите потомци. Главният остров се наричал посеиди и именно според поверието предстои той да изплува.

 

При Нептун има нещо изключително тайнствено. Нептун символизира разпадането. От гледна точка на кармата той символизира разпадането на земните обвързвания. Свързан е с религиозните култове на посвещение, в които адептът трябва да прекрачи символичния праг, разделящ го от света и да се откаже от него – от неговата суета и от неговите дела. Нептуновите хора сякаш са били посветени в тайнствата в някои от предишните си животи.

 

Нептун направлява и върховното посвещаване, крайното изпитание, при което съществото се освобождава, след като се е преродило за последен път. Силата на Нептун е в интуицията, пророчествата, уменията на медиуми и други парапсихологични умения, силно развитият артистизъм, музикалният гений, дарбата на състраданието, лечителските дарби. Родените под него поети и мистици, които в никой от преражданията не успяват да се лишат от спомена за невидимите светове, обитавани някога от тях – невидими за нас, но не и за тях – преоткриват себе си в елемента Вода.

 

Ако при престоя си на Юпитер душата се е научила на дисциплина, то нептун оказва върху нея съзидателното си влияние. В противен случай зле използуваните нептунови вибрации ще помрачат разума й и ще я подтикнат да търси убежище в наркотиците, алкохола, секса и т.н.

 

Тогава вместо да заличи кармата, нептун по-скорообезличава неговата енергия и той натрупва нов товар от кармични дългове. Нептуновата карма може да бъде лесно разпозната – тя е свързана с необяснимите болести, хроничните заболявания, престоите в болнични заведения, лекарските грешки, затвора, политическото убежище. Нейната цел е да научи родения как да различава Истината от заблудата.Най-голямата заблуда на нептун се състои в желанието да избягаме от този свят, в който сме се въплътили.

Нептун се разглежда във връзка със знака риби и 12 дом.

 

 

астропсихологическо значение

 

Нептун като пиктограмен символ за зодиакалния знак риби апликира душевността, интуицията, духовната еволюция, търпимостта, но също така и илюзиите, химерите и бягството от действителността… Като пиктограм на 12 дом апликира кармата, минилия живот, скирите врагове, затворените простраство, онова, което е имагинерно, скрито, но най-силно психиката на личността. Той владее над психотропните и опиатните стредства – наркотиците, алкохола, опиатите, а от тук и над организациите и хората, които боравят с тях – лекарските колективи, болниците, но и престъпния свят…

 

Нептун, рибите, 12 дом апликират колективното несъзнавано. Т.е. те изразяват колективния нагон, колективната мечта, колективното въображение. Нептун е сроден по характер с луната, затова отношения с лунния пиктограм или рак засилват колективното несъзнавано, придавайки му емоционалноста, но също така и първопричинност – т.е. в този случай може да се твърди, че апликациите на нептун са резултат от родовото съзнание, етно-националните разбирания, обичаи, нрави и опит…

 

В психологичните състояние нептун играе основна роля. Той е символ на яснотата или объркването. На правилната или погрешна интуиция.

Така например при фобиите той бе разглеждан като причинител на агрофобията /нептун символизира откритите пространства – небето, водата/

 

В състоянието на истерия той провокира генерирането на правдоподобни лъжи и имитация на действителна опасност или състояния от действителността, които не са присъщи, особено ако нептун е открит в лош аспект съсгосподаря на асцедента или точката на духа.

Нептун е и основен причинител на шизофренните състояния – откъснатост от реалния свят, когато е конфликтен с луната, инедентична с аза и в аспект със сатурн /респ участието на знаците рак, козирог,водолей/

 

При всички тези състояния положението на нептун разкрива КАК той генерира състоянията…

Като апликатор на объркването, нептун участвува във всички комплекси на сексуална основа.

В едиповия комплекс за мъжете и комплекса на електра за жените позицията му посочва какво в психичното състояние се възприема погрешноо.

В комплексите за поведениени дава информация за поведението на личността в плоскостта, която тя възприема за истинска.

 

Като например ранен вКомплекса на дон кихот посочва “лудостта” или невъзможността на защитаваната кауза.

Докато като силно изразен нептун е причинител на т.нар. Протеев комплекс изразен в хамелеонско психологическо или физическо поведение – т.е. бягство от самата същност на личността, при което тя започва да играе убедително или не различни роли в живота.

 “Световен астросоциологически анализ” – д-р Методи Константинов
“Кармична астрология” – Доротея Кьохлин де Бьолер
“Астрология за родители” – Жозет Бетайол