Меркурий е пиктограмен символ зодиакалните знаци близнаци и дева, а също 3 и 6 дом.

 

Екзалтация – водолей, единадесети дом

Заточение – стрелец, риби, девети, дванадесети дом

Падение – лъв, пети дом

Планетен цикъл – 88d

 

астросоциологическо значение

Меркурий е символ на духовния живот, на академиите, университетите, училищата, административните съвети, търговията и финансовия сектор. Той влияе върху пазарите, транспортните средства, пощите, телеграфите, борсите, върху изложбите в областта на икономиката и културата. Тази планета изпълнява ролята на първи секретар особено в буржоазната държава. Меркурий символизира метала живак – той притежава неговата гъвкавост и я проявява в сделките, публичните дискусии, при сключването на икономически договори, по време на конференции и преговори.

 

сигнификатор на социални отношения

братята, братовчедите, съучениците, децата, учениците, младежите, семейния лекар

 

кармично значение

Меркурий управлява менталното, мисълта, езика, писането, всичко, свързано с комуникациите… Независимо че не е голяма, нейното влияние е значително, защото представлява Духа. Именно човешкият дух е съзидателен. Именно духът избира и решава какво ще бъде сторено, именно той контролира волята.

Най-бързата и най-близко разположената планета до Слънцето – Меркурий – играе ролята на координатор. Нейната задача е да съвместява енергиите на другите планети и да ги свърже в конструктивна структура. Положението на меркурий показва как индивидът би могъл да подобри своята карма. Меркурий винаги трябва да бъде разглеждан съвместно с двата управлявани от него знаци – близнаци и дева и със съответните домове – 3 и 6.

 

астропсихологическо значение

Меркурий като пиктограмен символ на близнаците психологически апликира начина на общуване, разумността, интелектуалния потенциал, стремежа и способността към възприемане на познание, разбирането за нещата, гъвкавостта на мисълта, хитростта или глупостта. Като символ на девата от своя страна апликира задълбочеността, детайлността, тесногръдието в мисленето, индивидуалния академизъм, педантичността и методичността, но също така безредието и хаотичността.

 

Като апликант на трети дом неговото влияние е върху младежта, върху системата за усвояване на знания, върху кореспонденцията и информационните носители, върху системите за комуникация и общуване, а също върху експанзивната бърза мисъл и способността й “да пътува”.Като управител на шести дом неговото влияние се разпростира върху физиологичния начин на живот като система от предписания, но също така върху подчинението, служенето на нещо или на някого и понеже меркурий преди всичко апликира мисълта, то като управител на шести дом е най-силно свързан със сферите на научните архиви, където повече от всичко се изисква методичност, систематичност, педантичност в събиране на научната информация, свързана е с научните лаборатории, експериментите и лабораторните опити – т.е. със всичко онова, което има за цел да установи емпиричността на света, да провери или отхвърли теза или състояние.

 

Психологическото съответствие на меркурий заедно с точката на духа, нейния владетел и владетеля на асцедента е АЗ-а в структурата на личността. Психологически неговата позиция изразява средството на Аз-а с което той достига света.

 

Като изразител на умственото състояние на личността и изразител на средствата, чрез които Аз-а се адаптира към света,Меркурийе съставна част на състоянието психоза, която се получава като резултат от необективно функциониращ меркурий, а в шизофренията – откъснатостта на света меркурий обикновено е в отношение или аспект с луната или рака, за да може неговата функция да се апликира с нереалните лунарни образи.

 

В системата на комплексите, като носител на аза в комплекса за малоценност той ще ни посочи начина по който се възприема – т.е. какво личността мисли, че не й достига, за да получи самочувствието на равна с другите.

 

В сексуалните комплекси – едиповия и електрения отново като носител на Аза, той разкрива причините за една погрешна идентификация и точно какъв е нейния характер.

Но меркурий и неговите съставки са особено силни в т.нар. Каинов комплекс, където неговата роля е да изиграе пиктограма на идеята за съперничеството във взаимоотношенията с най-близките хора и роднини.

 

В комплексите на познанието меркурий е пиктограма на начина по който се постигана това познание. В Орфеевия комплекс той е пиктограм на осъзнаване на истината, дава необходимата интуиция за да се вникне в абстракцията на тайните, а във Фаустовския комплекс чрез съвпада си със слънцето изразява потенциалната лична потребност за усвояване на знания.

 

Като апликант на бързината, на динамиката в икаровия комплекс дава стремежа към бързото пътуване, но също така и способността на мисълта да изобрети или създаде необходимите средства. Прерастването на икаровия комплекс в комплекс на косинус меркурий ще сътвори идеите на “чудатото” изобретателство, които са неприложими по характер.Подобно е неговото действие и в комплекса на Дон Кихот – т.е. насочването на мисълта на цялото разумно същество, на Аза към безпочвени каузи, за които или времето не е дошло или те са безнадеждно остарели…

 

Поради включването в анализа на елемента-проекция лунна земя,меркурий като управител на дева и шести дом по-добре да се разглежда като съзнателно отношение към изброените значения, а не самите те.

“Световен астросоциологически анализ” – д-р Методи Константинов
“Кармична Астрология” – Доротея Кьохлин де Бьолер
“Астрология за родители”- Жозет Бетайол