Луната е пиктограмен символ на зодиакалния знак рак и четвърти дом.

 

Екзалтация – телец, втори дом

Заточение – козирог, десети дом

Падение – скорпион, осми дом

Планетен цикъл – 27d 07h 43m 11s47

 

астросоциологическо значение

Луната е символ на народа, на майката, на тълпите и социалните групи. Тя влияе върху водите, езерата, ражданията, жените и обществените среди. От Луната зависи какво ще е реномето на даден народ сред останалите народи от международната общност в резултат на неговите художествени и културни прояви. От нея зависят и кратките пътувания. Тя има много голямо значение в метеорологията. Чрез позициите си, чрез новолунията и пълнолунията тя предизвиква промени във времето. Луната символизира парите в живота на отделните индивиди, от които се състои народът като цяло, както и парите в държавните банки.

 

сигнификатор на социални отношения

майката, съпругата, връзките с жени, тълпата, публиката, семейното огнище, къщата и семейството изобщо

 

кармично значение

Луната изразява земното превъплъщение на нашата душа. Символизира как съзнанието се потапя изцяло във физичното. А оттук произтичат и противоречията, които светът налага на съзнанието чрез своята материална наситеност, плътност и пространствено-времевите си ограничения. Ето защо Луната отразява най-общо попита, придобит в предишните превъплъщения посредством материята.

Също както 4 дом, даващ описание на произхода ни, Луната отразява представата, която изграждаме за самите себе си, представат за нашия материален и емоционален Аз. Тя символизира онова физическо тяло, което сме длъжни да развие – но освен него ние притежаваме и други тела, които развиваме с помощта на останалите планети.

За нас Луната е също толкова важна, колкото и Слънцето, защото се намира в изключителна близост. Погледнато от Земята, лунният и слънчевият диск са с еднаква големина.А влиянието на Луната върху хората е също толкова значимо. Понеже предствалява истинската същност на Ин и изразява женския принцип, а слънцето – Ян – мъжкия, не би било логично единият да е по-могъщ, по-добър или с по-голямо влияние от другия. Според китайските даосистки представи тези два принципа трябва взаимно да се уравновесяват, иначе всичко отказва да действува.

Езотеричната традиция винаги е свързвала Луната с миналото – според индианските вярвания, преди да се превъплътят душите се спускат от Луната, която е нещо като преходен етап между между Земята и другите планети.Следователно докато Слънцето винаги се свързва с настоящето, Луната изразява нашето минало. Чрез нея е описано всичко онова, което сме били в предишните си животи и най-вече в най-скорошните и най-ярките от тях. Тя символизира всички онези модели на поведение, отношения и чувства, които сме натрупали през различните съществувания. Луната изразява нашата емоционална и физическа карма. Тя също като южния възел и 12 дом ни дава изключително ценни сведения за нашите последни прераждания.

Ако луната в наталната карта образува неблагоприятни аспекти, то това се проявява в неблагоприятните емоционални и физически реакции, съставящи поведенческата система на индивида. Това без съмнение създава трудности за адаптирането към зададената от асцедента, Слънцето и Северния възел програма за прераждане.

Положенинето на Луната в различните знаци, домове, както и нейните аспекти свидетелствуват за миналото на човешката душа

-определя и отношението ни към жените – към майката, съпругата, към останалите жени в зависимост от това дали се е въплъщавала в мъж или в жена.

-понеже символизира жената – а още – майката и съпругата – тя посочва дали в предишните си животи човешката душа се е въплъщавала в жена

Някои хора имат силни оплаквания от своите майки или от жените по принцип. “Класическата” психология обяснява тези случаи с получените в ранно детство травми. Тя проявява склонност да обвинява за това родителите на потърпевшия, а също така и пропуските във възпитанието му. Съвсем различна би могла да бъде същата постановка според теорията за прераждането.

– същата Луна дава информация и за предишните животи и подсказва, че в някой от тях е проявявано деструктивно отношения към жените, към майката или съпругата.

-в наталната карта Луната може да се намира в неблагоприятни аспекти, които разбира се свидетелствуват за лошите му отношения с майката – или жените

Следователно, ако Луната в случая е приетата от анализа луна, то и избраната майка с нелек характер или жени с такъв не е случайно. Те са избрани именно заради зададената карма – заради нещо, което трябва да поправим, от което да се освободим – често пъти нещо странично, свързано с другите хора и места. Като че ли човек чувствува необходимост да понесе това, което е причинил някога на някой друг – символизиран от луната – и да ожъне онова, което е посял. Почти никой не успява да избегне тази жътва.

Когато Луната се намира в благоприятни аспекти, тя посочва придобитите през предишните животи правилни рефлекси, които малко по малко са станали неотделима част от нашата личност, станали са “естествени”. Така придобитото познание се превръща във вродено и ни помага в голяма степен да се адаптираме към сегашния си живот, защото ни позволява да овладеем половината от света – всичко, което е Ян. Професията, родината, родителите, заниманията на душата могат да бъдат разчетени от луната и по заобикалящите я планети. Винаги, когато се интерпретира луната се вземат в предвид 4 дом и знака рак.

 

астропсихологическо значение

Луната като пиктограма на рака психологически апликира анимата, емоционалността, въображението, възприемчивостта, чувствителността, мечтите. Като пиктограма на четвърти дом тя апликира детството, родовите корени, традициите, усвоените навици в детството. Затова тя едновременно се свързва с колективното и личното несъзнавано.

Тъй като лунния пиктограм се идентифицира с бързото движение на луната – 12-15 градуса на денонощие през зодиакалния кръг и признатото влияние, което оказва луната върху ритъма на живот на земята /освен слънцето/ нейното значение е огромно. Чрез се апликират всички динамични и променливи способности на психичното същество на личността. Самата динамика дефинира неустойчивостта, която се наблюдава в психологичните групи подвластни на луната – между собственото самовъзприятие и безкрайния стремеж да разберат как околната среда ги възприема.

Като управител на воден знак, лунния пиктограм обозначава влиянието върху течностите по земната повърхност и в организмовия свят… А от тук и върху цялостното състояние на организмите… В човешкия организъм най-важните течности са кръвта и лимфната течност, чрез които се осъществява връзката на органите с най-главния орган – мозъка, а в мозъка са съсредоточени мисловната дейност, анализа на състоянието на човека, разумната му дейност и естествено – от анатомична гледна точка управлението на нервната система. Затова особено при лунните психогрупи е важно да се разглежда отношението на лунния пиктограм с други пиктограми.

Отношението в лоша позиция с пиктограма плутон ще обозначи риск от т.нар. истерично състояния – не като социално и биологическо явление, а като психологично състояние, чийто симптоми са склонност към имитация на действителни опасности и пресъздаването на абсолютно правдоподобни лъжи. В основата на истеричната даденост стои игнориран сексуален проблем, на който те се опитват да намерят алтернативно разрешаване. Същността на игнорирания сексуален проблем е свързан с вече споменатото силно влияние на женското начало – анимата – апликирано в зодиакалния знак рак – т.е. изградения идеал за женския принцип. При жените обикновено анимата изразява модел за подражание, а при мъжете – обект за постигане.

Отношението в лоша позиция на пиктограмите луна и нептун изразява предразположението към шизофренични състояния – т.е. откъсване от реалността и продължително пребиваване в някакво имагинерно пространство. Трябва да се прави разлика от самото заболяване шизофрения, за предразположението към която трябва да имаме налице отъждествяване на луната не със елемент на свръхаза, а със аза – т.е. със съзнателната съставка на личността и отношение със сатурн /било то самата планета, десети дом, козирог, земен знак, водолей или 11 дом/ – т.е. необходимостта от контрол на поведението. Клиничното предразположение към шизофрения се има в предвид при наличието на 6 или дева / здравето/ и 12 или риби /психичните болнични заведения/.

Пиктограма луна и рак заемат изключително важно място в системата от комплексите. Всъщност луната като израз на динамиката и на психичното състояние участвува като елемент във всеки важен комплекс.

Така например в комплекса на отбиването луната дефинира емоционалната дисхармония от зле приетото отбиване, а от тук и постоянното психично състояние на самосъзерцание и самоизтезание в търсене на отговора дали околните ме приемат, как ме приемат, дали ме харесват или не ме харесват. В същия комплекс но в разновидността му, когато сатурн е локализиран в рак се дефинира подкомплекса на необичания – т.е. луната реагира с емоционална дисхармония в случаите когато колектива прояви изолационистични наклонности спрямо личността, а във всички останали случаи тя просто вдига шум до небесата затова колко много се страхува да не бъде изолирана, да не загуби прерогативите си, завоюваните си позиции пред другите и естествено – отново изпада в депресивни и самонаказателни състояния, налагайки си какви ли не правила и контрол “в обществото” само и само да може поведенчески да се прояви така, както “обществото” вероятно очаква от нея, а не така както самият носител на позицията чувствува себе си.

Основен неизменен комплекс за лунарната психологична група обаче е комплекса за малоценност, чийто съставка са пиктограмите рак, лъв, респ. Луна и слънце. Този комплекс ще бъде толкова по-силен, колкото последните два фактора се намират в т.нар главна аспектираност или са във взаимна рецепция /луната в лъв, слънце в рак/. Но върхова форма на комплекса за малоценност имаме когато същите фактори са акцентирани с неблагоприятни позиции спрямо точката на духа и меркурий, символизиращ ума, придобития чрез обучение опит, гъвкавостта, логиката…

В този остър клиничен случай, притежателите му постоянно се самосъжаляват и самобичуват, че не им достига много за да бъдат равни с големите… За онези, които са чели “Дейвид Копърфийлд” от Чарлз Дикенз – вечното мото на отрицателния герой Юрая Хийп – “Нищи сме ние…” е сведен до свещенна мантра, повтаряна многократно и многократно от подопечните на тази крайна форма на комплекса за малоценност. Те винаги и при всеки един повод, дори когато се опитате да им докажете противното ще се бият в гърдите, че нямат нито капацитет, нито възможности за да докажат себе си…

Като че ли е необходимо много търпение за да се справите със ситуацията… Но с една препоръка – пиктограма луна бе дефиниран като изменчив и променлив, така че не се осланяйте на привидното смирение… Участието на лъв и /или/ слънце в комплекса ги прави опасно амбициозни и жадни за власт. При ретрограден меркурий или при участието на нептун и управляваните от тях реквизити, просто трябва да си пазите гърба от внезапни изненади…

И при двата пола, заради апликацията с анимата, луната /рак/ са елементи в един и същ сексуален комплекс. При мъжете той се нарича едипов, а при жените – електрин. При тях луната фиксира образа и отношението към женското начало. Този комплекс в разумна доза управлява вродения човешки инстинкт да се размножава, създавайки здраво и устойчиво поколение. В по-широк аспект комплекса фактически отхвърля възможността за т.нар кръвосмешателство – т.е. възпроизвеждане по роднинска линия, което е санкционирано и от закона.

Не защото е юредическа норма, а защото биологически поколението трудно би оцеляло. Механизмът на комплекса се свежда до идеализирането на образа-майка като неприкосновен, и понеже от времето на матриархата и през всички години, ролята на жената като крепител на родовите традиции и грижата за дома се е разпростряла върху всички членове на това огнище, от тук произлиза и народопсихологическото схващане за противоестествеността на възможни интимни и сексуални отношения с роднини…

При едиповия комплекс при мъжете фиксирането на луната в мъжки знак или дом изразява интуитивно-емоционално-подсъзнателното отношение на мъжа към майчиния идеал – обожествяването на майката /което по принцип е в мъжки род/, а от тук произтичащото отх върляне на обожествения образ като свят и ненакърним. В зряла възраст това “обожествяване” се разпростира върху жената-съпруга-майка, което обуславя и отношението на мъжа към нея – ревностно, собственическо, така както в библията се изисква ревностност във вярата…

И отново това е т.нар. здравословна доза едипов комплекс. Неговата екстремалност обаче може да се изрази в това, че анимата – женското начало, да се обожестви до толкова, че поставена луната-майка на своя пиедистал и трон да обсеби емоционалността и усещанията на мъжкия пол, поради което непрекосновеността към майката да се разпростре върху всички жени в нездравословен размер. В този случай едиповия комплекс ще отхвърли анимата като НЕВЪЗМОЖНА.

от това ще произтече или обричане на безбрачие или сексуална дивиация… Друг вариант на едиповия комплекс – е свързан отново с обожествяването на анимата, поради което подопечния не може да приеме друга анима освен издигнатата в култ. Резултатът – той просто търси жена, която в своята същност се доближава до нея. Третия вариант на едиповия комплекс – той е свързан отново с обожествяването на анимата, но в този случай луната създава у мъжа неестествено силна емоционалност, чувствителност, отсенки на женственост в поведението и интересите.

В случая не става въпрос за сексуална дивиация, а за създаване на личност, чийто образ може да се оприличи с изтънчените аристократи от времето на Френската Буржоазна Революция, които поради безделие печелят женското общество с галантност и се чувствуват добре в него, а на себеподобните си гледат като опасни съперници, които трябва да се смажат. При комплекса на електра луната се фиксира в мъжки знак или дом , в скорпион или осми дом. В този случай момичетата и жените на практика се стремят да отхвърлят анимата като социално слаба. Тях ги дразни и депресира мисълта или дори идеята, че могат да се окажат зависими от някого.

Пред себе си те имат примера на майката. Трябва да се има в предвид че посочените позиции са двузначни. Те могат да изразяват както силно обсебващо присъствие на анимата в дома, семейството и въобще в цялостния живот, така и нейното отсъствие… В единия случай говорим за тиранията на анимата, а в другия – за нейното робство…

И двете състояния са крайни и водят до абсолютен негативизъм към всяка форма на зависимост. Но при комплекса на електра луната изразява еманципистичните наклонности на женския пол в концепцията и виждането за мястото на жената по принцип в живота. Естествено, както при едиповия комплекс и тук може да се достигне до крайност – от еманципация да се премине към краен феминизъм и тотално отхвърляне на мъжкия пол – в този случай подсъзнателно е на лице отхвърляне на майчиния принцип било поради слабост, било поради трайно укоренен възглед, че разликата между половете е само биологична…

Комплекса на електра спрямо анимата обаче е в много по-голямо съгласие в сравнение с едиповия комплекс. Луната тук като че ли все пак е в своето място и единственото, което може да причини е странична форма на електрения комплекс – комплекса за женската кастрация – или с други думи усещането, че нещо несправедливо е отнето и липсва на жените,

Като елемент в Каиновия комплекс луната изразява стремежът на една личност в конкуренция с близките и роднините, братята, сестрите и братовчедите, да спечели благоразположението и сигурната подкрепа на лицата от женски пол, което идва от унаследеното подсъзнателно разбиране, че анимата е владетел на традициите, дома, огнището и следователно те го управляват. Акцентирането на рака от сатурн създава усещането за необичания от роднините – усещането за хладно отношение и незаслужено страдание.

До тук луната и рак са елементи на “родовите” комплекси, които разгледахме като израз на поведение, но също така тези пиктограми са носители и на състояние. Като например нарцистичния комплекс в неговите три разновидности – наклонност към нарцисизъм, скрита форма на нарцисизъм и явно изразен нарцисизъм. Независимо от формата – симптом на този комплекс е стремежа да се обсеби, понякога дори нахално нечие внимание, за да може по някакъв начин личната персона да бъде оценена и отбелязана.

При наклонността налице е отъждествяване на луната с асцедента, точката на духа или техните владетели. При профила на тази психологична група определено може да се говори за такава наклонност, тъй като на лице е съгласие между психиката и самия асцедент в лъв. Тази наклонност намира израз именно в постоянното самовглеждане и самовдълбаване в собствените си терзания и усещания, пречупени през призмата на повтаряния напев – “Как ли ме виждат другите”.

Скритата форма на комплекса е налице, когато луната и слънцето са в неблагоприятни аспекти или самите те хвърлят такива към точката на духа. Е, в този случай пред вас е личност, която публично е пренебрежително настроена към мненията за нея… Но тя никога не забравя да хвърли един поглед в огледалото на живота и отношенията, за да се убеди че изглежда както трябва и е добре поставена, за да продължи да пренебрегва понякога справедливи, мъдри и основателни съвети и мнения.

Скритата форма на нарцисизъм носи рискове – при квадратура или опозиция с венера, личността особено от женски пол е предразположена към нимфомания и незадоволеност. Не само в нейния сексуално-биологически аспект – венера символизира още удоволствията, материалните средства за тях и в този случай тя би могла да сигнализира алчната потребност от повече и повече забавления и удоволствия, които да удовлетворят емоционалната страна на нарцистичния комплекс.

Друга разновидност на скритата форма е квадратурата или опозицията с юпитер – потенциална предразположеност към ексхибилиционизъм – т.е. стремеж личността и личния живот да бъдат извадени на показ, просто защото на сергията има какво да се извади, а кой по-добре от нарцисите знае колко висока цена може да има то.

Луната и рак участвуват в комплекса на женската кастрация, за който бе посочено че може да бъде част от електрения комплекс, но може и да съществува самостоятелно. В случая луната и рак ще изразят не отношението към анимата, а емоционалното отношение към възможностите на другия пол. Женската кастрация може да се развие в три аспекта – малоценност, феминизация и изолационизъм. Малоценността като състояние представляваше подценяване на собствените качества и достойнства, усещане за липса на нещо…

Като комплекс обаче тя се идентифицира с конфликти луна марс и /или слънце/ или акцент върху знаците овен, лъв, скорпион респ. Първи, пети, осми дом… Феминизацията /или още Дианин комплекс/ се развива на базата на малоценността, но ако предишните сигнификатори се намерят на трон / в своите знаци, домове или тригонократие/ и луната е в силна позиця или е свързана със силни аспекти с тях – тогава безспорно пред вас стои една потенциално възможна феминискта, готова да обяви кръстоносен поход срещу целия мъжки свят.

Изолационизма се изразява в оттегляне от света – личността се чувствува неспособна да го следва и предпочита да се затвори зад нечии врати, зад които може да управлява поне самата себе си. Обикновено предразположение към изолационизъм имаме при аспектиране на луната с плутон или локализация в рак и скорпион…Крайната форма на изолационизма е безбрачието и асексуалността…

И накрая луната и рак са съставка на орфеевия комплекс, където отново намира проявление анимата – женското начало, но тук той се обвързва с драматизма в определянето на обекта на любовта/в орфеевия комплекс луната символизира още Евридика като сянка в царството на Хадес/, а самата природа на луната и рак предразполага към емоционално мечтателство, съзерцателност, романтика. При отношение на пиктограма луна или рак с елементи на мистиката като 12 дом, плутон, скорпион, 8 дом, нептун или юпитер налице е подсъзнателен стремеж да се изучават тайните на подсъзнателното в човешката личност, да се проникне в сенките на душата, за да може като съставка на орфеевия комплекс да се постигне пълно единение и хармонизиране на всички пластове от личността…

“Световен астросоциологически анализ”- д-р Методи Константинов

 “Кармична астрология”-Доротея Кьохлин де Бьолер

 “Астрология за родители”-Жозет Бетайол